Handledning

 

Vi erbjuder stöd, råd  och handledning  särskilt riktat till dem som arbetar inom socialtjänsten eller inom området för vård och omsorg, för att främja professionell utveckling och kompetens